Zahtjev za izdavanje Poklon kartice Arena Centra

Obrazac za narudžbu isključivo za pravne osobe

Svaka kartica izdana prije 1. listopada 2024. bit će deaktivirana na dan 1. listopada 2024. te ćete ju moći besplatno zamijeniti za novu poklon karticu na info pultu Arena Centra u roku od 6 mjeseci, odnosno najkasnije do 1. travnja 2025.. Nova poklon kartica bit će istog roka iskoristivosti kao i stara, a na nju će biti prenesena i sva sredstva preostala na staroj poklon kartici.

Ako ste već naručivali poklon kartice klikom popunite osnovne podatke prema OIB-u

x 10,00€ = 0,00€
x 20,00€ = 0,00€
x 50,00€ = 0,00€
x 100,00€ = 0,00€
x 150,00€ = 0,00€

0 komada = 0,00€


Klikom na 'Pošalji' prihvaćate Opća načela korištenja Poklon kartice i Pravila privatnosti Arena Centra


Koraci prilikom narudžbe

  1. Naručitelj ispunjava obrazac za narudžbu
  2. Naručitelj na e-mail adresu navedenu u Obrascu prima Ponudu
  3. Naručitelj dostavlja potpisanu i pečatiranu Ponudu Arena Centru
  4. Po primitku uplate prema naručitelj na navedenu e-mail adresu prima Potvrdu o primitku uplate
  5. Po primitku uplate prema Ponudi Arena Centar izdaje nalog za izdavanje kartica
  6. Naručitelj na navedenu e-mail adresu prima obavijest o isporuci i može podići kartice na Info pultu Arena Centra